Úřední deskaDle roku:

Věc:Vyvěšeno:Sejmuto:Velikost:ZOBRAZIT:
Veřejná vyhláška - hromadný seznam - daň z nemovitostí 2017 ...25.04.201798.34 kBIco pdf
Pozvánka na veřejné zasedání ...19.04.2017182.19 kBIco pdf
Veřejná nabídka pozemku k prodeji 2 ...05.04.201761.21 kBIco pdf
Veřejná nabídka pozemku k prodeji ...04.04.201762.01 kBIco pdf
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí DSO Orlice ...21.03.2017217.79 kBIco pdf
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí Obce Krchleby ...21.03.201768.14 kBIco pdf
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Krchleby ...21.03.2017182.44 kBIco pdf
Nařízení státní veterinární správy ...14.03.2017167.3 kBIco pdf
Stavební povolení - vodovod v obci Krchleby ...14.03.2017812.42 kBIco pdf
Závěrečný účet obce Krchleby za rok 2016 ...10.03.2017204.94 kBIco pdf
Výkaz zisku a ztráty 2016 ...10.03.2017255.89 kBIco pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2 -12 M-2016 ...10.03.20171.01 MBIco pdf
Rozvaha 2016 ...10.03.2017410.79 kBIco pdf
Příloha účetní uzávěrky 2016 ...10.03.20171.27 MBIco pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krchleby za r ...10.03.2017748.55 kBIco pdf
Doplňující údaje k závěrečnému účtu ...10.03.2017362.78 kBIco pdf
Nařízení státní veterinární správy ...07.03.2017234.89 kBIco pdf
Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2017 ...27.02.201799.1 kBIco pdf
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikova ...14.02.2017113.98 kBIco pdf
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikova ...14.02.201718.67 kBIco xlsx
Pozvánka na veřejné zasedání ...14.02.2017180.74 kBIco pdf
Nařízení SVS k ptačí chřipce ...06.02.2017619.99 kBIco pdf
Oznámení o zahájení stavebního řízení ...06.02.2017427.74 kBIco pdf
Veřejná nabídka k prodeji pozemku ...06.02.201762.55 kBIco pdf
Územní rozhodnutí - Vodovod ...18.01.20171.38 MBIco pdf
Situace k územnímu rozhodnutí ...18.01.2017180.91 kBIco pdf
Pozvánka na veřejné zasedání ...17.01.2017180.8 kBIco pdf
Rozpočet obce Krchleby pro rok 2017 ...10.01.2017293.26 kBIco pdf
Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - obec Krch ...10.01.2017439.9 kBIco pdf